ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε είναι τα παρακάτω :

  ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 • τύπου CASTEL VETRANO   
 • ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΥΡΗΝΩΜΕΝΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΕΣ

 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΕΣ
 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Παγκοσμίως γνωστές για το μεγάλο μέγεθος τους και την εξαιρετική τους γεύση.
Παράγονται μόνο στη Χαλκιδική.

Μαζικές ποσότητες ελιών παραδίνονται σε βαρέλια και μεταλλικά δοχεία.

Διαθέσιμα βαρέλια:3kg, 5kg, 10kg, 130kg, 150kg ελιών καθαρού στραγγιστού βάρους.
Μεταλλικά Δοχεία:10kg, 13kg ελιών καθαρού στραγγιστού βάρους.


Κατηγορίες Ελιάς

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ποιές είναι οι κατηγορίες της Ελιάς ανάλογα με το μέγεθος.

SUPER -SUPER MAMMOTH
70 -90 τεμ/Kg

GIANTS
141–160 τεμ/Kg

LARGE
231-260 τεμ/Kg

SUPER MAMMOTH
91–100 τεμ/Kg

EXTRA JUMBO
161–180 τεμ/Kg

 

 

MAMMOTH
101–110 τεμ/Kg

JUMBO
181–200 τεμ/Kg

 

 

SUPER COLOSSAL
111–120 τεμ/Kg

EXTRA LARGE
201–230 τεμ/Kg

 

 

COLOSSAL
121–140 τεμ/Kg